دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۰:۴۵:۱۱

امانت ، رزرو و تمدید


  • تمام امور مربوط به کتابخانه با کارت دانشجویی صورت می‌پذیرد.

  • امانت کتاب تنها در صورت رزرو آن در سایت کتابخانه امکان پذیر است.

  • تمدید کتاب به صورت حضوری انجام می پذیرد.

  • حضور دانشجویان در قسمت مخزن کتاب‌ها ممنوع می‌باشد.


برچسب ها: -